Īpašuma apdrošināšana

Kā rīkoties, ja noticis nelaimes gadījums:

  1. Ja zaudējumu izraisījusi uguns vai eksplozija, nekavējoties zvaniet valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālr. nr. 112 vai 01.
  2. Ja notikusi zādzība, laupīšana vai to mēģinājums, nekavējoties ziņojiet valsts policijai pa tālr. nr. 112 vai 02. Trešo personu prettiesiskas rīcības gadījumā – Valsts policijai vai attiecīgā reģiona Pašvaldības policijai.
  3. Ja notikusi apkures un kanalizācijas sistēmu avārija vai ūdens noplūde, informējiet avārijas dienestu, ēkas pārvaldnieku vai namu pārvaldi.

Ja nepieciešama palīdzība avārijas seku novēršanai, zvaniet Compensa diennakts klientu atbalsta tālrunim (Tālr. 8888). Nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc fakta konstatēšanas, rakstiski par apdrošināšanas gadījumu informējiet Compensa, aizpildot pieteikuma veidlapu mājaslapā. Tālr. informācijai: 8888.

Lai aizpildītu atlīdzības pieteiku elektroniski, atkarībā no situācijas, jums varētu būt nepieciešams pievienot sekojošus dokumentus:

  1. Dzīvokļa / Ēkas plāns
  2. Zemesgrāmatas apliecības kopija
  3. Fotogrāfijas, kurās redzams radīto zaudējumu apmērs
  4. Akts par ugunsgrēku no VUGD
  5. Ēkas apsaimniekotāja vai pārvaldītāja akts par applūšanas cēloni
  6. Policijas izziņa par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu / par kriminālprocesa ierosināšanu
  7. Citi dokumenti (kvītis, sastādītie akti, protokoli, prasības un citi dokumenti), kas nepieciešami zaudējuma apmēra un apstākļu noskaidrošanai.
Uzsākt
un